Tíreolaíocht na Sraithe Sóisearaí

Leabharlann SchooVR

Cliceáil ar an íomhá chun dul isteach chuig Tíreolaíocht na Sraithe Sóisearaí

1.0 An Domhan

Aonad Foghlama

Struchtúr an Domhain

An chaoi a gcruthaítear bolcáin

Cás-staidéar: Sliabh Vesuvius

Creathanna Talún

Cás-staidéar: Súnámaí sa tSeapáin 2011

ROCHTAIN SAOR IN AISCE

 

2.0 Filleadh

Aonad Foghlama

An chaoi a gcruthaítear fillsléibhte

Tréimhsí fillte

Cás-staidéar: Na hAlpa

Cás-staidéar: Na Himiléithe

Cás-staidéar: Sléibhte Bhaile Átha Cliath-Chill Mhantáin

Téigh isteach anseo

 

3.0 Carraigeacha

Aonad Foghlama

Timthriall na gCarraigeacha

Bruthcharraigeacha

Carraigeacha dríodair

Carraigeacha meiteamorfacha

Cás-staidéar: An Bhoirinn

Téigh isteach anseo

 

4.0 Síonchaitheamh

Aonad Foghlama

Síonchaitheamh meicniúil

Síonchaitheamh ceimiceach

Síonchaitheamh bitheolaíoch

Cás-staidéar: An Bhoirinn

Cás-staidéar: Cruach Phádraig

Téigh isteach anseo

 

5.0 Ollghluaiseacht

Aonad Foghlama

Sciorrthaí talún

Láibshreabha

Cás-staidéar: Meager Creek

Cúinsí a théann i bhfeidhm ar an Ollghluaiseacht

Téigh isteach anseo

6.0 Ithreacha

Aonad Foghlama

An chaoi a gcruthaítear ithir

Ithir dhonn

Ithir mhóinteach

Ithir phodsail

Gléireach

Téigh isteach anseo

 

7.0 Aibhneacha

Aonad Foghlama

Cás-staidéar: Abhainn na Life

Easanna

Cás-staidéar: Easach Toirc

Cás-staidéar: Abhainn na Muaidhe

An chaoi a gcruthaítear lúba

Téigh isteach anseo

 

8.0 An Fharraige

Aonad Foghlama

Síobadh feadh cladaigh

Cinn tíre agus cuanta

Cás-staidéar: Aillte an Mhothair

An chaoi a gcruthaítear trá

Cás-staidéar: Calafort Ros Láir

Téigh isteach anseo

 

9.0 Oighriú

Aonad Foghlama

Foirmiú

Gnéithe creimthe

Cás-staidéar: Gleann Dá Loch

U-ghleannta

Cás-staidéar: Sléibhte Bhaile Átha Cliath-Chill Mhantáin

Téigh isteach anseo

 

10.0 Aeráidí an domhain

Aonad Foghlama

Aeráid fásaigh the

Aeráid mheánchriosach

Aeráid Mheánmhuirí

Dífhoraoisiú

Fairsingiú fásaigh

Téigh isteach anseo

 

11.0 Tubaiste Nádúrtha

Aonad Foghlama

Tubaiste Nádúrtha

Crith talún sa tSeapáin 2011

Tionchar a bhíonn ag creathanna talún

Freagairt a thabhairt ar thubaiste nádúrtha

Tornádó agus hairicíní

Téigh isteach anseo

 

12.0 Acmhainní Fuinnimh

Aonad Foghlama

Acmhainní Fuinnimh

Fuinneamh neamh-inathnuaite

Cás-staidéar: An Pholainn

Fuinneamh in-athnuaite

Cás-staidéar: Loch Garman

Téigh isteach anseo

 

13.0 Gníomhaíochtaí príomhúla

Aonad Foghlama

Feirmeoireacht

Ionchuir

Próisis

Aschuir

Cás-staidéar: Feirmeoireacht déiríochta

Téigh isteach anseo

 

14.0 Athrú Aeráide

Aonad Foghlama

Croíleacáin Oighir

Cás-staidéar: Oighearshruth McCall

Tosca nádúrtha

Tosca daonna

Téigh isteach anseo

 

15.0 Gníomhaíochtaí treasacha

Aonad Foghlama

Turasóireacht

Cás-staidéar: Slí an Atlantaigh Fhiáin

Iompar

Cás-staidéar: Gleann Dá Loch

Téigh isteach anseo

 

16.0 Lonnaíocht

Aonad Foghlama

Lonnaíocht Stairiúil

Cás-staidéar: Baile Átha Troim

Suíomh na lonnaíochta

Téigh isteach anseo

17.0 Daonra

Aonad Foghlama

Fás daonra

Cás-staidéar: An India

Timthriall an daonra

Cás-staidéar: Éire, an Nigéir agus an tSeapáin

Téigh isteach anseo

 

18.0 Gníomhaíochtaí Tánaisteacha Geilleagracha

Aonad Foghlama

Drioglann Mhainistir na Corann

Dairygold, Baile Mhistéala

Téigh isteach anseo

 

19.0 Imirce

Aonad Foghlama

Imirce

Cás-staidéar: Géarchéim na Siria

Imirce

Imirce éigeantais

Téigh isteach anseo

 

20.0 An Drochaimsir

Aonad Foghlama

Tornádónna

Cás-staidéar: Tornádó Alley

Hairicíní

Cás-staidéar: Hairicín Sandy

An Drochaimsir

Téigh isteach anseo

 

21.0 Acmhainní a shaothrú

Aonad Foghlama

Uisce

Cás-staidéar: an Indinéis

Ró-iascaireacht

Cás-staidéar: Éireann

Dífhoraoisiú

Téigh isteach anseo

 

Scroll to Top