Cé Muid

Ilduaiseanna buaite

An misean atá againn ag SchooVR ná le cinntiú go mothaíonn gach dalta cuimsaithe agus gnóthach san eispéireas foghlama, is cuma a n-abáltacht.

Ár scéal

Tá muid ag iarraidh saol an dalta agus saol an mhúinteora a fheabhsú

An misean atá againn ag SchooVR ná le cinntiú go mothaíonn gach dalta cuimsaithe agus gnóthach san eispéireas foghlama, is cuma a n-abáltacht. D’oibrigh mé mar mhúinteoir mé féin, agus thug mé faoi deara go raibh daltaí díomhaoin sa seomra ranga nuair a mhothaigh siad nach raibh siad páirteach sa topaic a bhí idir lámha acu. Tar éis taispeántas réaltacht fhíorúil a dhéanamh le mo rang, thug mé faoi deara an tionchar a bhí ag an idirghníomhaíocht físúil ar rannpháirtíocht na ndaltaí.

Ní theastaíonn uainn teacht in áit an téacsleabhar traidisiúnta agus modhanna múinteoireachta traidisiúnta, ach oibriú leis na modhanna seo tríd ár n-eispéireas fíorúil a chur ar fáil. Tá teacht ar ábhar ardchaighdeáin a théann leis an gcuraclam, atá mealltach agus cuimsaitheach do dhaltaí. Cuireann dearadh idirghníomhach SchooVR na daltaí i lár na timpeallachta a bhfuil siad ag foghlaim faoi. Trí thumadh na ndaltaí i suíomh idirghníomhach, ardaítear a n-aird agus a rannphairtíocht. Cuirtear an nós ‘foghlaim trí dhéanamh’ cun cinn. Nuair atá deis ag daltaí páirt a ghlacadh agus idirghníomhiú bíonn an foghlaim níos fusa agus baintear níos mó spraoi as.

Múinteoirí a chum an t-ábhar ar fad atá le fáil ar SchooVR. Tá tuiscint acu ar an gcuraclam agus oibríonn siad go dian chun an t-ábhar atá ar an curaclam a chur ar fáil i mbealach nua, tríd an teicneolaíocht.

POF agus bunaitheoir, Mark Baldwin.

SchooVR

SchooVR meets the President of Ireland at Féilte

Irelands Best Young Entrepreneur National Final

SchooVR showcasing at Learnovate Croke Park

SchooVR is supported by:

Revolutionise how your Students Learn