Ardán

Athraigh an slí a fhoghlaimíonn do chuid daltaí.

Spreagann SchooVR daltaí agus múinteoirí chun dul i ngleic le hábhair scoile i mbealach nua, corraitheach.

Eispéiris thumthacha agus mealltacha.

Acmhainní don Teastas Sóisearach atá réidh le teagasc.

Foghlaim Tumthach

Ag teacht leis an gCuraclam: Tá eispéireas fhíorúil SchooVR ag teacht le curaclam tíreolaíochta an Teastais Shóisearaigh. Is féidir ár n-ardán a úsáid le haon téascleabhar.

Scileanna inaistrithe

Moltar do dhaltaí eispéiris nua foghlama ar leith a chruthú. Tabhair cuairt ar na céadta suíomh, gan an seomra ranga a fhágáil.

Réaltacht Fhíorúil

Forbróidh daltaí roinnt scileanna difriúla. Forbraíonn gach eispéireas fíorúil scileanna ar nós smaointeoireacht chriticiúil, fadhbréitiú agus cumarsáide.

Uirlísí foghlama faoi leith.

Is féidir na héispéireis fhíorúil a fheiceáil ag baint úsáid as spéaclaí réaltacht fhíorúil. Is féidir le daltaí a bhfóin a úsáid chun dul chuig 100 domhan fíorúil.

Uirlís don malairt foghlama

Uirlís don malairt foghlama

Is ardán teagaisc é SchooVR a chuireann eispéiris thíreolaíochta mealltacha agus tumthacha ar fáil do dhaltaí agus do mhúinteoirí. Cuirfidh ár ngníomhaíochtaí atá réidh le teagasc go mór leis an slí a n-úsáidtear teicneolaíocht ar fud an domhan.

Eispéiris Thumthacha agus Mealltacha

Feabhsaigh an bealach a fhoghlaimíonn daltaí.

Ag SchooVR, tá taithí phearsanta againn ar na deacrachtaí agus na dúshláin a bhíonn ag múinteoirí agus daltaí teacht ar acmhainní digiteacha a théann leis an gcuraclam. Taispeánann ár n-ardán teagaisc- cruthaithe ag múinteoirí díograiseacha agus fonnmhara, gur féidir an teicneolaíocht cuir le heispéireas foghlama an dalta agus an múinteoir chomh maith. Is féidir SchooVR a úsáid ar aon ghléas cliste; iPad, Táibléad, Chromebook agus fón cliste sa áireamh. Cláraigh inniu, agus feicfidh tú conas a athróidh ár n-eispéiris fhíorúil an slí a fhoghlaimíonn daltaí.

Eispéiris thumthacha agus mealltacha

Athraigh an slí a fhoghlaimíonn do chuid daltaí.