Beocht a chur san fhoghlaim

Fáilte go todhchaí na foghlama tumthaí. Tá breis is 300 eispéiris fhíorúla tíreolaíochta agus staire ar fáil anseo.

 

Triail 30 lá saor in aisceSampla

Beocht a chur san fhoghlaim

Fáilte go todhchaí na foghlama tumthaí. Tá breis is 300 eispéiris fhíorúla tíreolaíochta agus staire ar fáil anseo.

 

Triail 30 lá saor in aisceSampla

EISPÉIRIS CHUMHACTA FOGHLAMA – NÍL LE DÉANAMH ACH CLICEÁIL!

Tá SchooVR ar thús cadhnaíochta maidir le bealach nua tumthach le foghlaim a dhéanamh, cuthaíonn siad eispéiris réaltachta fíorúla foghlama atá ailínithe leis an gcuraclam agus a chuireann beocht sna ceachtanna.

UIRLISÍ CHUN SCOLÁIRÍ A MHEALLADH AGUS A SPREAGADH

Tá ár n-eispéiris fhíorúla ailínithe leis an gcuraclam, tacaíonn siad le cumais éagsúla foghlama agus cuireann siad an fhoghlaim ó thaithí chun cinn.

ACMHAINNÍ IDIRGHNÍOMHACHA TEAGAISC AGUS FOGHLAMA

Forbraíonn speisialtóirí teagaisc ár n-ábhar réaltachta fíorúla, murab ionann agus forbróirí bogearraí. Is saineolaithe muid ar an teagasc, ar an oideolaíocht agus ar an dearadh foghlama. Bainimid úsáid as teicneolaíocht réaltachta fíorúla d’fhonn bealach chun foghlama a sholáthar gan tábhacht a bhaint den fhoghlaim féin. Tá an t-ábhar ailínithe leis an gcuraclam agus is féidir é a úsáid in aon seomra ranga.

FAIGH SCHOOVR DO DO SCOIL

Tacaíonn SchooVR le riachtanais mheasúnaithe agus tuairiscithe múinteoirí. Mar scoil a úsáideann SchooVR, beidh rochtain agat ar acmhainní, ar thráth na gceist agus ar ábhar teagaisc chun tuiscint na ndaltaí a mheas.

“Maidir liomsa, ní foghlaimeoir an-mhaith mé. Tá SchooVR ar fheabhas ar fad mar gur féidir leat taithí a fháil ar rudaí éagsúla gach lá ar scoil. Bímse ag súil leis an rang mar gheall ar SchooVR”

Tuairim dalta a bhí sa tríú bliain, Márta 2019

© SchooVR 2019. Gach ceart ar cosaint. Déan teagmháil le admin@schoovr.com chun tuilleadh eolais a fháil.

Scroll to Top